// This loads the JQuery UI Style Sheet

Utsettelse av innovasjonskonkurransen

Grunnet korona-situasjonen utsettes innleveringsfristen for den åpne innovasjonskonkurransen til den 31. mai 2020.

Vi vet at mange er godt i gang med å utvikle smarte og bærekraftige løsninger på utfordringene til Utsira og Krødsherad sine utfordringer, og vil uttrykke vår største takknemlighet for engasjementet så langt.

Grunnet korona-situasjonen utsettes innleveringsfristen for den åpne innovasjonskonkurransen til den 31. mai 2020.

Vi tar sikte på å gjennomføre juryering og innspillsmøter med kommunen og andre sentrale aktører i løpet av juni måned, og at de endelige vinnerne kunngjøres i september 2020.


Nyttige verktøy i disse tider

Samarbeid og tverrfaglighet er sentrale komponenter i konkurransen, og her gode tips til digitale verktøy som kan underlette samarbeidsprosessen i disse tider: https://techagainstcoronavirus.com/

Utsira og Krødsherad kommune jobber nå videre med planer for finansiering, pilotering og implementering. Utsira besluttet å bevilge ytterligere 150.000 kr til finalistene som et samlet beløp for videre konseptutvikling.

Hvordan delta

Her er link til konkurransesiden, hvor du kan laste ned konkurranseprogrammene:

https://doga.no/innovasjonskonkurranse

Utsira og Krødsherad kommune, DOGA og Nordic Edge gleder oss veldig til å få inn gode, innovative løsningsforslag i mai måned, men potensiale for skalering og eksport både nasjonalt og internasjonalt.

No items found.

IoT, sensornettverk og LoRaWAN -  Hvordan skaper dette verdi for kommuner, næringslivet og innbyggerne?

Dette er et opptak av webinaret sendt 4. juni 2020

Read more

Cluster partner invests in member

InfoTiles is the first investment in ProVenture's digital sustainability venture

Read more

Six European cities and regions are looking for AI solutions on mobility and energy to accelerate carbon neutrality

Are you an Artificial Intelligence (AI) supplier? Are you ready for the #AI4Cities challenge?

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.