// This loads the JQuery UI Style Sheet

Utlysning av midler til Nye Smart Mobilitetsløsninger (Pilot-T)

Forskningsrådet og Innovasjon Norge har kommet med ny utlysning innen nye smarte mobilitetsløsninger: PILOT-T. Onsdag 29. april inviterer vi til digitalt informasjonsmøte om årets utlysning og søknadsprosessen.

I tillegg til informasjon om Pilot-T-ordningen kommer også Universitetet i Stavanger for å informere om støtteordningen Forskningsrådets Innovasjonsprosjekter i Næringslivet (IPN), og hvordan UiS kan bidra i slike prosjekter.

Tid: Onsdag 29. april, kl. 12:00 - 13:30

Sted: Webinar

Mer informasjon  om webinaret og link til Teams-møtet finner du her!

Webinaret arrangeres i samarbeid med Smart City Innovation Cluster og Norwegian Energy Solutions.


Kort om Pilot-T

Formålet med denne utlysningen på nye smarte mobilitetsløsninger (Pilot-T) er å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystemer slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre aktører fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.


Årets ramme

Både Forskningsrådet og Innovasjon Norge stiller store beløp til disposisjon i denne utlysningen. For Forskningsrådet er det foreløpig avsatt 75 mill. kroner i tilgjengelige midler, og støttegrensen til et enkelt prosjekt er på fra kr 2,0 mill. til maksimalt kr 16,0 mill. Hos Innovasjon Norge er ikke utlysningen i år begrenset til et fast beløp. Hvor god søknaden er og hvordan den svarer på utlysningen er avgjørende.

Det er løpende søknadsfrist, men siste friste for å sende inn søknader er 16. september 2020, kl. 13:00.

Har du ikke anledning til å bli med på informasjonsmøtet 29. april 2020. Legges opptaket av webinaret her. I tillegg åpner det seg en ny mulighet 8. mai. Mer informasjon om ordningen og link for å melde deg på nok et Pilot-T-webinar, planlagt 8. mai finner du her.


No items found.

IoT, sensornettverk og LoRaWAN -  Hvordan skaper dette verdi for kommuner, næringslivet og innbyggerne?

Dette er et opptak av webinaret sendt 4. juni 2020

Read more

Cluster partner invests in member

InfoTiles is the first investment in ProVenture's digital sustainability venture

Read more

Six European cities and regions are looking for AI solutions on mobility and energy to accelerate carbon neutrality

Are you an Artificial Intelligence (AI) supplier? Are you ready for the #AI4Cities challenge?

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.