// This loads the JQuery UI Style Sheet

Tung satsing på Smartby-utvikling gjennom nytt innovasjonssenter

Smedvig, Sparebank1 SR-bank, Lyse og Stavanger kommune går sammen med internasjonale storaktører for å løfte innovasjons- og omstillingskraften i Rogaland ytterligere ved å skape innovasjonssenteret Nordic Edge Innovation Lab.

Målet med innovasjonssenteret er å samle ulike initiativer, miljøer og programmer som til sammen skal skape nye tjenester, løsninger og teknologier. Disse skal akselerere omstillingen til et smartere og mer bærekraftige samfunn hvor mennesket står i sentrum. Smart og bærekraftig teknologi handler om å integrere tjenesteområder, teknologi og datakilder, og nyttiggjøre dette på en måte som gjør byen bærekraftig, sikker, effektiv, åpen og inkluderende for alle som bor der.

"Satsingen knyttet til utvikling og drift av innovasjonslaben er foreløpig i overkant av tjue millioner kroner.  I tillegg vil betydelig investorkapital knyttes til satsingen. Dette gir oss mulighet til å foreta investeringer i selskaper som kan levere smarte og bærekraftige løsninger til et internasjonalt marked," sier Karl Fjelde Nevland, Manager Nordic Edge Innovation Lab.

Sammen med Tieto, er Microsoft er en av selskapene som går inn i og styrker innovasjonslaben. Teknologigiganten bygger datasenter i Stavanger-regionen som en del av sin globale ekspansjon og har siden 2016 vært en strategisk partner av Nordic Edge. Nå tar Microsoft steget videre ved å bli én av initiativtakerne bak Nordic Edge Innovation Lab.

"Våre fremtidige utfordringer løses i felleskap der innovasjon skjer i spenningsfeltet mellom ulike fagområder. Ved å samle et pulserende og bærekraftig Smartby-økosystem, og tilgjengeliggjøre den nyeste teknologien fra Microsoft, håper vi å kunne initiere en gnist til innovasjon og kreativitet. Jeg er overbevist om at vi kan se løsninger og nye forretningsmuligheter fra etablerte og Start-Ups som bidrar til å løse samfunnsutfordringer - for et globalt marked," sier Shahzad Rana, CTO/NTO i Microsoft Norge.

Nordic Edge Innovation Lab vil bli blant Europas største innovasjonsnettverk for smartere byer og samfunn, og vil blant annet bestå av kontorer, prototype-laber og et eget event-område. Utvikling av smarte byer stiller store krav til tverrfaglighet, samordning og samarbeid på tvers av sektorer. Chief Innovation Officer i Nordic Edge, Bjarne Uldal, håper at innovasjonslaben kan fungere som en katalysator som bringer sammen offentlige virksomheter, private aktører og kapital og gir Norge ny næringsvirksomhet.

"Innovasjonslaben vil bli en «hub» hvor fagfolk med ulik spisskompetanse kan møtes og samarbeide om felles prosjekter. Dette er nødvendig for å sette trykk bak omstillingen til et smartere og mer bærekraftig samfunn. Det vil også være klare koblinger mot nasjonale og internasjonale miljøer som blant annet, nettverket av 40 danske byer, Gate 21, Smart City Sweden, Clean og BloxHub," forteller Uldal.

Det nye innovasjonssenteret vil åpne dørene på nyåret

No items found.

IoT, sensornettverk og LoRaWAN -  Hvordan skaper dette verdi for kommuner, næringslivet og innbyggerne?

Dette er et opptak av webinaret sendt 4. juni 2020

Read more

Cluster partner invests in member

InfoTiles is the first investment in ProVenture's digital sustainability venture

Read more

Six European cities and regions are looking for AI solutions on mobility and energy to accelerate carbon neutrality

Are you an Artificial Intelligence (AI) supplier? Are you ready for the #AI4Cities challenge?

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.