// This loads the JQuery UI Style Sheet

The leading Smart City accelerator

Together with our Nordic partners, we promote this region’s world-leading expertise in sustainable Smart City services to audiences across the world, and we offer a direct gateway for Norwegian and Nordic providers of smart urban solutions to a global market.

Konkurransen skal bidra til at prinsippene og målbildene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling. FNs bærekraftmål 9, 11 og 17 er sentrale i veikartet.

I innovasjonskonkurransens første fase ble Utsira og Krødsherad sine utfordringer valgt ut blant 19 gode søknader, basert på kriterier som innovasjonspotensiale, engasjement og mulighet for skalering.

Invitasjon til næringslivet

Har din virksomhet den innovative løsningen vi er ute etter, knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling?

Nå inviterer vi fremoverlente næringslivsaktører og andre relevante aktører (innen f.eks. teknologi, IKT, innovasjon, design, arkitektur, konstruksjon, byplanlegging/stedsutvikling, transport/mobilitet, miljø/klima, energi, kunst og sosialt entreprenørskap) til å utvikle smarte og tverrfaglige metoder og løsninger på de utvalgte utfordringene til Utsira og Krødsherad kommune.

Ved å delta i konkurransen får du mulighet til å:

• utforske nye partnerskap, samarbeids- og forretningsmodeller
• arbeide med komplekse problemstillinger som krever tverrfaglige løsninger og nytenking
• inngå dialog med kommunene i en tidlig fase
• gå i front for smart og bærekraftig stedsutvikling
• oppnå både nasjonal og internasjonal synlighet og omtale

Som et ledd i konkurransen inviterer vi potensielle løsningsleverandører til å delta i åpne samskapingsworkshops, som vil kunne gi unik innsikt i problemstillingene og behovene til kommunene, samt muligheten for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

Utsira kommune: Et levende testsenter

Utsira kommune er opptatt av aktivt å motvirke fraflytting og lavere næringsvirksomhet. Utsira skal bli mer attraktiv overfor næringsliv, beboere og besøkende, gjennom å satse på bærekraftig næringsutvikling basert på rike og ekstreme naturressurser.

Se detaljert konkurranseprogram og søknadsinfo >>

Velkommen til samskapingsworkshop

Dato: 17. februar

Kl: 09.30-14.30 (båtavgang Haugesund kl.08.00)
Sted: Utsira – Siratun (kommunehuset – allrommet)

Se program og praktisk informasjon >>

Krødsherad kommune: Norefjell - grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende

Krødsherad kommune vil lage rammer og løsninger for sømløs og miljøvennlig transport som gjør at fritidsinnbyggere kan bevege seg til og rundt i området uten bruk av privat bil, og som også blir et gode for de fastboende i et distrikt hvor kollektivtransporten er begrenset.

Se detaljert konkurranseprogram og søknadsinfo >>

Velkommen til samskapingsworkshop

Dato: 19. februar

Kl: 09.30-14.30 (Norefjellekspressen fra Oslo og Hønefoss, Buss Vy175 fra Gol)
Sted: Norefjell Ski & Spa

Se program og praktisk informasjon >>

Framdrift og juryering

Basert på utvalgte kriterier velges det ut 2-4 finalister i begge konkurransene. I tillegg til to lokale representanter, består juryen av:

• Anders Nohre-Walldén/Grønn byggallianse
• Savis Gahari/NTNU
• Maja Nilssen/Nord Universitet
• Anne Romsaas/KS
• Sølve Fauskevåg/Innovasjon Norge
• Tina Rebecca Hov-Gylthe/Norges forskningsråd
• Hege Tafjord/Digdir
• Aud Tennøy/TØI
• Joakim Skajaa/Bergen Arkitekthøgskole (BAS)
• Tarje Bjørgum/Abelia

Leveringsfristen er 29. mars 2020.

Finalistene forventes å bearbeide sine forslag basert på innspill fra juryen og kommunene, og deretter presentere et endelig løsningsforslag innen 7. juni 2020.

Detaljert fremdrift:

  • 28. januar: Lansering av konkurransen
  • 17/19. februar: Lokale samhandlinsworkshop
  • 29. mars: Leveringsfrist
  • Uke 14: Juryering
  • Uke 16: Annonsering av finalister
  • Uke 18-19: Lokal innspillsmøter
  • 7. juni: presentasjon av løsningsforslag
  • Uke 24: Juryering
  • 18. juni: annonsere vinnerne

Premiering

Kommunene inviterer vinnerne av innovasjonskonkurransen med til videre konseptutvikling. Også andre løsningsforslag kan bli aktuelle for ytterligere dialog. I tillegg premieres samtlige finalister med kr. 50 000,-.

Asker kommune måtte dessverre trekke seg fra konkurransen, noe både initiativtakerne bak innovasjonskonkurransen og Asker kommune beklager sterkt.

– Vi er særlig lei oss for at dette medfører at vi har skjøvet ut andre kommuner som søkte, samt at det vil påvirke de to kommune vi skulle jobbet videre sammen med. Vi har som organisasjon stått i en sammenslåingsprosess som blant annet har medført reorganisering av ansvarsområder og ressurser, noe som dessverre gikk ut over leveransene inn mot fristene i konkurransen. Prosjektet Asker kommune søkte med skal gjennomføres med ny tidsplan, vi håper derfor på et fortsatt godt samarbeid og erfaringsdeling med aktørene, sier Per Morstad, Direktør for Samfunnsutvikling i Asker kommune.


Spørsmål? Ta kontakt med:

Malin Kock Hansen, koordinator for satsingsområdet By- og stedsutvikling i Doga: mkh@doga.no / Tel: 959 24 953

Bjarne Uldal, Chief Innovation Officer i Nordic Edge: bjarne@nordicedge.org / Tel: 915 47 653


Foto fra Utsira: Karianne Klovning

No items found.

IoT, sensornettverk og LoRaWAN -  Hvordan skaper dette verdi for kommuner, næringslivet og innbyggerne?

Dette er et opptak av webinaret sendt 4. juni 2020

Read more

Cluster partner invests in member

InfoTiles is the first investment in ProVenture's digital sustainability venture

Read more

Six European cities and regions are looking for AI solutions on mobility and energy to accelerate carbon neutrality

Are you an Artificial Intelligence (AI) supplier? Are you ready for the #AI4Cities challenge?

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.