// This loads the JQuery UI Style Sheet

Our ambitions

We aim to be a driving force for the development of smarter cities and communities, and to become the leading player in the Nordic region by 2021.

Nordic Edge is the official Norwegian Innovation Cluster on Smarter Cities and Communities. The not-for-profit organisation works as a catalyst bringing the different players in the field together to find answers to the current and future challenges of different-sized communities.

In addition to the Cluster, Nordic Edge has two more branches:  

Nordic Edge Expo is the largest Smart City conference and exhibition in the Nordics. The next Nordic Edge Expo takes place September 24th – 26th 2019 in Stavanger, Norway. The event brings together a global audience of more than 4500 suppliers, buyers, decision-makers, and thought-provoking experts. The expo displays the very best of the Nordics take on forward-thinking, practical solutions, and innovative expertise in tackling Smart City challenges.

Nordic Edge International host Smart City conferences world-wide. In April 2019 Nordic Edge will host its first event in Beijing, China. This joint China-Nordics event will provide attendees with valuable insights into Smart City initiatives, best practices and experiences learnt from both the Nordic region and from China. 

Over the last few years, the Stavanger region has built a position as Norway's cluster on Smart City. The Smart City drive and ambitions in the region are striking. Nordic Edge will continue to be a key player in developing the region, the Nordics and beyond in the years to come.

No items found.

Smart City World Expo

Vi gjentar suksessen fra i fjor med å invitere klyngemedlemmer og samarbeidspartnere til verdens største messe for smartby.

Read more

Tung satsing på Smartby-utvikling gjennom nytt innovasjonssenter

Smedvig, Sparebank1 SR-bank, Lyse og Stavanger kommune går sammen med internasjonale storaktører for å løfte innovasjons- og omstillingskraften i Rogaland ytterligere ved å skape innovasjonssenteret Nordic Edge Innovation Lab.

Read more

Eksklusiv lansering av nasjonalt smartby-veikart

Design og Arkitektur Norge (DOGA) har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet definert hva smartby er i norsk sammenheng, og laget felles prinsipper og tiltak for hvordan vi skal bruke de muligheter som ligger i ny teknologi for å skape bedre byer og steder for innbyggerne. Resultatet er et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som offentliggjøres for første gang på Arendalsuka.

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.