// This loads the JQuery UI Style Sheet

Smart City World Expo

Vi gjentar suksessen fra i fjor med å invitere klyngemedlemmer og samarbeidspartnere til verdens største messe for smartby.

En større delegasjon fra regionen kommer til å reise ned sammen. Dette byr på muligheter for å bygge relasjoner, både regionalt og internasjonalt.

Delegasjonsreisen byr videre på faglig program, omvisninger, bedriftsbesøk, hotell og sosialt opplegg.

Stavangerregionen vil også ha en fellesstand på den Nordiske paviljongen. Det er enda muligheter for bedrifter å melde inn ønske om en pitch under «Meet the Nordic Companies» (1-2 min) om dere gir beskjed til Anita Iren Skjølingstad snarest.

Selve messen i Barcelona kan skilte med 1000 utstillere, de nyeste smartbyløsningene, og over 25.000 besøkende. Dette gir muligheter og nye forretningsforbindelser for de fleste. Smartbymessen er et svært viktig møtepunkt for dere med interesse for smartby og ønsker nye relasjoner på alt fra teknologibransjer, gründere, og politiske beslutningstakere.

I hele verden står vi ovenfor de samme utfordringene. Befolkningsvekst, folkemasser som forflytter seg, og byer som blir større og tettere. Trafikkbelastningen endrer seg, byer sliter med forurensning og problemer knyttet til bolig, utdanning og helse. Ikke minst er kraftige klimaendringer og jordens begrensede ressurser en felles utfordring. Smart City Expo i Barcelona handler nettopp om disse utfordringene, om å skape bedre globale samarbeid, samtidig som det gir store muligheter for innovativt næringsliv.

 

Siste påmeldingsfrist 25. oktober.

Påmelding: Lenke

No items found.

Kan din bedrift løse Utsira og Krødsherad sine utfordringer?

DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterer til en åpen innovasjonskonkurranse med formålet å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

Read more

Does your company have the solution we seek?

Cities have defined what they main issues are with regards to developing smart and sustainable societies. Now the question is which companies have the solutions they are looking for.

Read more

Plastic Fantastic Collaboration

Marine waste is a major environmental hazard around the world. To highlight just how serious it is, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster and Fredrik Hermansen's Memorial Fund are collaborating on the Plastic Fantastic Conference.

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.