// This loads the JQuery UI Style Sheet

Program på Arendalsuka

Arendalsuka is an annual, national gathering in Norway. The programme is therefore in Norwegian: Nordic Edge seiler inn til Arendal på 'Smartskuta' for å delta med fire innlegg i årets program.

Stavanger Smart Region ønsker hjertelig velkommen til 'Smartskuta', bedre kjent som Caroline av Sandnes. Dette blir et felles hjem for Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Universitet i Stavanger, Greater Stavanger og Nordic Edges under Arendalsuka. Skuta er åpen fra 10:00-23:00 hver dag. Velkommen ombord for en faglig prat og/eller hyggelig drøs.

Alle samarbeidspartnerne vil delta i ulike deler av programmet til Arendalsuka. For Nordic Edge sin del håper vi dere tar turen innom følgende innlegg:

Program

Samfunn i omstilling - når klima og lovgivning møter teknologi og nye virksomheter

Klimautfordringen tar mer og mer oppmerksomhet. Ikke bare blant eksisterende selskaper og i samfunnet generelt, men også for små og store selskaper. For å få til omstilling mot et lavutslippssamfunn trengs ikke bare ny teknologi, men også nye løsninger på eksisterende utfordringer der vi bor.

 • Når: Mandag 12. august
 • Klokken: 13:00-14:30
 • Hvor: Clarion Hotel Tyholmen, Sal B
 • Med: Oluf Langhelle (Universitetet i Stavanger) og Trygve A. Meyer (Nordic Edge Smart City Innovation Cluster)

Lenke til programmet: https://arendalsuka.no/event/user-view/11740

Lansering av Nasjonalt Smartby-veikart

Hvordan definerer vi den smarte byen i norsk sammenheng? Og hvordan kan vi få til samarbeid på tvers mellom stat, kommune og næringsliv som bidrar til bærekraftige byer og lokalsamfunn – med teknologi som verktøy og innbyggernes behov i sentrum?

Dette er kjernespørsmålene i det første nasjonale smartby-veikartet i Norge. Lanseringen skjer på Arendalsuka. Paul Chaffey (H), statssekretær for digitaliseringsministeren gir sine refleksjoner, sammen med ordførere fra ledende smartby-kommuner.

DOGA har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet laget et nasjonalt smartby-veikart som skal bidra til felles språk og verdier, og fremme tiltak som fører til samarbeid, innovasjon og verdiskaping.

 • Når: Onsdag 14. august
 • Klokken: 10:30-12:30
 • Hvor: Lilandgården

Lenke til programmet: https://arendalsuka.no/event/user-view/11481

Arrangement på Smartskuta

Maks Effekt for Smartere Samfunn

Framtiden blir til i skjæringspunktet mellom offentlig sektor, forskning og innovasjon og næringslivet. Hvordan jobbes det med å skape bedre byer for folk å bo og leve i på tvers av sektorer?

Satt i system kan en duppeditt utviklet av en spennende gründerbedrift ha uant potensiale i kombinasjon med produkter fra et etablert selskap som igjen forbedrer og effektiviserer kommunale tjenester til beste for byens innbyggere. Dette skal diskuteres på Smartskuta i Arendal.

 • Når: Mandag 12. august
 • Klokken: 16:00-18:00
 • Hvor: Smartskuta, ankret opp ved Steinkaien.

Lenke til programmet: https://arendalsuka.no/event/user-view/11999

Mønstre på Smartskuta

Velkommen til Pollens beste møtested for smartby-entusiaster.

Nordic Edge inviterer til et sosialt arrangement. Smartskuta er en ypperlig sosial nettverksmulighet for privat, offentlig og akademisk sektor. Her samles også medlemmer av Norges nasjonale smartbyklynge.

Velkommen til en hyggelig kveld med Nordic Edge matrosene.

 • Når: Mandag 12. august
 • Klokken: 18:00-20:00
 • Hvor: Smartskuta ved Steinkaien.

Lenke til programmet: https://arendalsuka.no/event/user-view/12136

(Photo by: M_Hauglid, Arendalsuka)

No items found.

Validé-dagen

Validé er partner i Smart City-klyngen. Med Nordic Edge rett rundt hjørnet, kåring av Stavanger som Norges smarteste by og et yrende oppstartsmiljø innen smartteknologi viser vi i Validé hvordan vi jobber med forretningsutvikling, innovasjon og nettverk innen fenomenet smart-tech. Du er herved invitert til smakfull lunsj i Måltidets hus 3. september. kl 12.00 – 13.30

Read more

Eksklusiv lansering av nasjonalt smartby-veikart

Design og Arkitektur Norge (DOGA) har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet definert hva smartby er i norsk sammenheng, og laget felles prinsipper og tiltak for hvordan vi skal bruke de muligheter som ligger i ny teknologi for å skape bedre byer og steder for innbyggerne. Resultatet er et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som offentliggjøres for første gang på Arendalsuka.

Read more

Gründere i vekst har vært en døråpner

Gründere i vekst vært en viktig døråpner inn i nye markeder, for etablering av nye prosjekter.

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.