// This loads the JQuery UI Style Sheet

Ny leveringsfrist for Innovasjonskonkurransen

Grunnet situasjonen rundt korona, utsettes innleveringfristen for den åpne innovasjonskonkurransen til den 31. mai 2020.

Vi tar sikte på å gjennomføre juryering og innspillsmøter med kommunene i løpet av juni måned, og at de endelige vinnerne kunngjøres i september 2020.

Bakgrunn

DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterer til en åpen innovasjonskonkurranse med formålet å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

Konkurransen skal bidra til at prinsippene og målbildene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling. FNs bærekraftmål 9, 11 og 17 er sentrale i veikartet.

I innovasjonskonkurransens første fase ble Utsira og Krødsherad sine utfordringer valgt ut blant 19 gode søknader, basert på kriterier som innovasjonspotensiale, engasjement og mulighet for skalering.

Invitasjon til næringslivet

Har din virksomhet den innovative løsningen vi er ute etter, knyttet til smart og bærekraftig stedsutvikling?

Nå inviterer vi fremoverlente næringslivsaktører og andre relevante aktører (innen f.eks. teknologi, IKT, innovasjon, design, arkitektur, konstruksjon, byplanlegging/stedsutvikling, transport/mobilitet, miljø/klima, energi, kunst og sosialt entreprenørskap) til å utvikle smarte og tverrfaglige metoder og løsninger på de utvalgte utfordringene til Utsira og Krødsherad kommune.

Som et ledd i konkurransen inviterte vi potensielle løsningsleverandører til å delta i åpne samskapingsworkshops, som gav unik innsikt i problemstillingene og behovene til kommunene, samt muligheten for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

Premiering

Kommunene inviterer vinnerne av innovasjonskonkurransen med til videre konseptutvikling med henblikk på realisering av vinnerløsningen. Også andre løsningsforslag kan bli aktuelle for ytterligere dialog. Samtlige finalister premieres med kr. 50 000,-. I tillegg bevilger Utsira kommune ytterligere kr. 150 000,- til finalistene for videre konseptutvikling.

Ved å delta i konkurransen har du også muligheten til å:

  • utforske nye partnerskap, samarbeids- og forretningsmodeller
  • arbeide med komplekse problemstillinger som krever tverrfaglige løsninger og nytenking
  • inngå dialog med kommunene i en tidlig fase
  • gå i front for smart og bærekraftig stedsutvikling
  • oppnå både nasjonal og internasjonal synlighet og omtale

Workshops

I ferbruar ble det gjennomført samskapingsworkshops i både Utsira og Krødsherad. Målet var å gi innsikt i problemstillingene og behovene til kommunene, samt muligheten for å danne nye samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og fag.

Les mer her >>

Utsira kommune: Et levende testsenter

Utsira kommune vil utvikle et konsept for etablering av hele Utsira kommune (øy og havområder) som et levende testsenter («living lab»). Dette skal ta utgangspunkt i naturgitte fordeler basert på rike og ekstreme naturressurser, og bidra til at Utsira blir mer attraktiv overfor næringsliv, beboere og besøkende.

Se detaljert konkurranseprogram og søknadsinfo >>

Krødsherad kommune: Norefjell - grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende

Krødsherad kommune vil lage rammer og løsninger for sømløs og miljøvennlig transport som gjør at fritidsinnbyggere kan bevege seg til og rundt i området uten bruk av privat bil, og som også blir et gode for de fastboende i et distrikt hvor kollektivtransporten er begrenset.

Se detaljert konkurranseprogram og søknadsinfo >>


Framdrift og juryering

Basert på utvalgte kriterier velges det ut 2-4 finalister i begge konkurransene. I tillegg til to lokale representanter, består juryen av:

• Anders Nohre-Walldén/Grønn byggallianse
• Savis Gahari/NTNU
• Maja Nilssen/Nord Universitet
• Anne Romsaas/KS
• Sølve Fauskevåg/Innovasjon Norge
• Tina Rebecca Hov-Gylthe/Norges forskningsråd
• Hege Tafjord/Digdir
• Aud Tennøy/TØI
• Joakim Skajaa/Bergen Arkitekthøgskole (BAS)
• Tarje Bjørgum/Abelia
• Kenneth Larsen/Norefjell Skisenter AS
• Olav Skinnes/Fylkesråd distrikt og fylkesveier Viken
• Tove Helen Grimsby/Utsira kommune
• Gunnar Eek/Utsira kommune

Ny leveringsfrist for den åpne innovasjonskonkurransen er 31. mai 2020.

Vi tar sikte på å gjennomføre juryering og innspillsmøter med kommunene i løpet av juni, og at de endelige vinnerne kunngjøres  i september 2020.


Hovedfoto: Karianne Klovning, Utsira

IoT, sensornettverk og LoRaWAN -  Hvordan skaper dette verdi for kommuner, næringslivet og innbyggerne?

Dette er et opptak av webinaret sendt 4. juni 2020

Read more

Cluster partner invests in member

InfoTiles is the first investment in ProVenture's digital sustainability venture

Read more

Six European cities and regions are looking for AI solutions on mobility and energy to accelerate carbon neutrality

Are you an Artificial Intelligence (AI) supplier? Are you ready for the #AI4Cities challenge?

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.