// This loads the JQuery UI Style Sheet

The Expo, a uniqe meeting place

Nordic Edge Expo and Conference is the largest Smart City event in the Nordics. Join us in Stavanger, Norway September 24-26. 2019

Nordic Edge is also the host of the the largest Smart City conference and exhibition in the Nordics. Nordic Edge Expo takes place September 24th – 26th in Stavanger, Norway, and brings together a global audience of more than 4500 suppliers, buyers, decision-makers and thought-provoking experts. It showcases the very best of the Nordics take on forward thinking, practical solutions and innovative expertise on tackling Smart City challenges.

Nordic Edge International is hosting a conference in Beijing, China April 9th and 10th 2019, with the ambition of establishing a Smart City gateway between the Nordic region and the Chinese capital region. Here we will connect Nordic and Chinese stakeholders to present and discuss innovative solutions for Smart & Sustainable Cities.

No items found.

Smart City World Expo

Vi gjentar suksessen fra i fjor med å invitere klyngemedlemmer og samarbeidspartnere til verdens største messe for smartby.

Read more

Tung satsing på Smartby-utvikling gjennom nytt innovasjonssenter

Smedvig, Sparebank1 SR-bank, Lyse og Stavanger kommune går sammen med internasjonale storaktører for å løfte innovasjons- og omstillingskraften i Rogaland ytterligere ved å skape innovasjonssenteret Nordic Edge Innovation Lab.

Read more

Eksklusiv lansering av nasjonalt smartby-veikart

Design og Arkitektur Norge (DOGA) har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet definert hva smartby er i norsk sammenheng, og laget felles prinsipper og tiltak for hvordan vi skal bruke de muligheter som ligger i ny teknologi for å skape bedre byer og steder for innbyggerne. Resultatet er et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som offentliggjøres for første gang på Arendalsuka.

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.