// This loads the JQuery UI Style Sheet

Invitations from Innovation Norway

Win a "Green-Oscar" in Germany or enter the Russian Smart City market. Innovation Norway has some exciting opportunities for cluster members.

The Oscar for Green Technology

The GreenTech Festival in Berlin, May 23-25th, 2019 awards the “Oscar” for green technology. Since 2007 the festival has recognised the leading green and sustainable solutions internationally. Former winners include Elon Musk, Bob Geldof and BMW’s hybrid car i8.

Innovation Norway has an open call for proposals. (Find out more). Nominees are invited to join Innovation Norway’s stand at the event. GreenTech Festival website.

Smart Nordic Day in Moscow

The Finnish-Russian Chamber of Commerce is inviting Nordic companies to a bilateral Smart City event in Moscow in October. The Smart Nordic Day is a potential door-opener into the Russian market for Nordic companies with Smart City solutions. With 5G-technology coming to Russia, numerous new projects are being launched. Greener production, IoT, WtE and waste handling are of particular interest to the Russian market.

The event is co-hosted by the Norwegian-Russian Chamber of Commerce and supported by Nordic Embassies in Moscow.

Reach out if you want more information: karina@nordicedge.org

No items found.

Smart City World Expo

Vi gjentar suksessen fra i fjor med å invitere klyngemedlemmer og samarbeidspartnere til verdens største messe for smartby.

Read more

Tung satsing på Smartby-utvikling gjennom nytt innovasjonssenter

Smedvig, Sparebank1 SR-bank, Lyse og Stavanger kommune går sammen med internasjonale storaktører for å løfte innovasjons- og omstillingskraften i Rogaland ytterligere ved å skape innovasjonssenteret Nordic Edge Innovation Lab.

Read more

Eksklusiv lansering av nasjonalt smartby-veikart

Design og Arkitektur Norge (DOGA) har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet definert hva smartby er i norsk sammenheng, og laget felles prinsipper og tiltak for hvordan vi skal bruke de muligheter som ligger i ny teknologi for å skape bedre byer og steder for innbyggerne. Resultatet er et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som offentliggjøres for første gang på Arendalsuka.

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.