// This loads the JQuery UI Style Sheet

InfoTiles wins top prize

The German network Morgenstadt with partner Bable, has awarded cluster member Infotiles with the main prize for innovative solutions.

Infotiles received the Smart City Implementation award SMAVARD, for their Smart water utility solution at Nordic Edge Expo September, 27th.

The system has been implemented in the City of Stavanger where open data sources, sensor data, weather data and SCADA are streamed, and processed to see co-relation across data sources in real time. This is used to maintain and identify improvements in the water and waste water systems. Based on algorithms maintenance services can predict when and where the city needs to do maintenance and empty the sewer.

Boost.Ai received special mention at the awards ceremony. Read more about the SMAVARD.

Find out more about Infotiles

We congratulate the hard-working Infotiles team with the well-deserved acknowledgement of their innovative solutions!

No items found.

Smart City World Expo

Vi gjentar suksessen fra i fjor med å invitere klyngemedlemmer og samarbeidspartnere til verdens største messe for smartby.

Read more

Tung satsing på Smartby-utvikling gjennom nytt innovasjonssenter

Smedvig, Sparebank1 SR-bank, Lyse og Stavanger kommune går sammen med internasjonale storaktører for å løfte innovasjons- og omstillingskraften i Rogaland ytterligere ved å skape innovasjonssenteret Nordic Edge Innovation Lab.

Read more

Eksklusiv lansering av nasjonalt smartby-veikart

Design og Arkitektur Norge (DOGA) har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet definert hva smartby er i norsk sammenheng, og laget felles prinsipper og tiltak for hvordan vi skal bruke de muligheter som ligger i ny teknologi for å skape bedre byer og steder for innbyggerne. Resultatet er et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som offentliggjøres for første gang på Arendalsuka.

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.