// This loads the JQuery UI Style Sheet

Forskningsrådet hjelper bedriftene under koronakrisen

Den siste tiden har en rekke tiltak blitt iverksatt for å hjelpe næringslivet komme gjennom koronakrisen

Her følger en oversikt over hva Forskningsrådet gjør for å hjelpe bedrifter i dagens situasjon:

Forskningsrådet har de siste ukene hatt løpende dialog med næringsaktører, enkeltbedrifter og departementer for å gi råd og lytte til innspill for at de kan få på plass ulike typer nye tiltak for næringslivet. 

Målet er å bidra til at forsknings- og innovasjonsaktivitet i næringslivet videreføres, at nye prosjekter kan starte opp gjennom at det legges til rette for ulike tiltak.

 

Her er noen av tiltakene som innføres:

  • Forskningsrådet starter med løpende mottak av innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og vil bevilge nye prosjekter tre eller fire ganger i løpet av 2020. Det er     avsatt minimum 1,2 milliarder kroner for nye IPN-prosjekter i 2020. Utlysningen blir lagt ut ca 15. april. Følg med på Forskningsrådets nettside for siste     oppdateringer.  
  • Forskningsrådet lyser ut midler for å øke FoU-aktivitet i tjenestenæringer som i liten grad i dag har benyttet FoU for kompetansebygging og konkurransekraft, dvs reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel. Det kan søkes om støtte til alle  former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering, planlegging og nettverk med sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteten. Utlysningen finner du her.
  • Forskningsrådet vil bruke statsstøtteregelverkets handlingsrom med hensyn til støttegrad og vurdere størrelse og form for egenandeler i prosjekter (kompetanse- og samarbeidsprosjekter, innovasjonsprosjekter og senterordninger). 
  • SkatteFUNN-søknader vil behandles i løpet av tre uker frem til sommeren. SkatteFUNN-prosjekter som er igangsatt og blir forsinket som følge av situasjonen, kan be om ett års forlengelse. Mer aktuell informasjon om SkatteFUNN: www.skattefunn.no

Mer informasjon finner du her: Forskningsrådets tiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen.

 

Webinarer

Denne våren hadde Forskningsrådet planlagt SkatteFUNN-seminarer rundt om i landet. Disse vil nå bli gjort om til videomøter/ webinarer. Mer informasjon kommer i løpet av kort tid. I tillegg er det et tilbud om SkatteFUNN-webinarer på en rekke fagområder. De av webinarene som allerede er gjennomført er tilgjengelig på video:

SkatteFUNN-webinarer:

 

HORISONT2020-webinarer:

Flere av de planlagte kursene rettet inn mot Horisont 2020 er omgjort til webinarer. Alle webinarene er gratis, men husk å melde deg på! Se oversikten over kommende kurs her:

Nyttigelenker:

Andre tiltakspakker

Innovasjon Norge arbeider også med en rekke tiltak rettet mot næringslivet. Onsdag 1. april, stilte nestleder i Innovasjon Norge Rogaland til webinar i regi av næringsklyngene, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster og Norwegian Energy Solutions. Opptak av webinaret: Hack the crisis - Hvordan raskt snu seg rundt, se nye muligheter og gripe de, kan ses her:

https://www.nordicedgecluster.org/post/opptak-av-webinar-hack-the-crisis-hvordan-raskt-snu-seg-se-nye-muligheter-og-gripe-de

No items found.

IoT, sensornettverk og LoRaWAN -  Hvordan skaper dette verdi for kommuner, næringslivet og innbyggerne?

Dette er et opptak av webinaret sendt 4. juni 2020

Read more

Cluster partner invests in member

InfoTiles is the first investment in ProVenture's digital sustainability venture

Read more

Six European cities and regions are looking for AI solutions on mobility and energy to accelerate carbon neutrality

Are you an Artificial Intelligence (AI) supplier? Are you ready for the #AI4Cities challenge?

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.