// This loads the JQuery UI Style Sheet

Gründere i vekst har vært en døråpner

Gründere i vekst vært en viktig døråpner inn i nye markeder, for etablering av nye prosjekter.

Faglige samlinger av stor nytteverdi og høy kvalitet er tilbakemelding fra bedriftene som har deltatt på vårens vekstprogram «Gründere i vekst»

Vi er veldig godt fornøyd med programmet – både med valg av «krevende» kunde og mentor. De har bidratt med både relevant erfaring og kunnskap, samt at de har vært engasjert i det vi driver med og de har delt av sitt nettverk, sier Anne-Lise Heggland, CEO og CoFunder av Podbike AS.

Mye læring

Det fire måneder lange vekstprogrammet «Gründere i vekst» er et samarbeid mellom Nordic Edge Smart City Innovation Cluster og Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Programmet bygger på metodikk utviklet av de Sørlandsbaserte klyngene GCE Node og NCE Eyde, men er spesielt tilpasset vekstbedriftene i tunnel- og smartbyklyngen, forteller prosjektleder Atle Riskedal i Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Rekrutteringen av bedriftene til programmet startet høsten 2018 og av de som meldte sin interesse ble fem bedrifter valgt ut til å bli med og teste ut piloten. Bedriftene Roadcap, Infotiles, PodBike, NorthQ Safety og Maptrends har deretter hatt fire fellessamlinger og også faste møter med mentor og «krevende» kunde utover våren 2019.

Selskapene som har deltatt i Gründer i vekst har veldig varierende profiler. Dette har gitt oss en forståelse og respekt for hvor, ikke minst hvilken, løype de forskjellige selskapene er i. Selv om man sier at like barn leker best, så kan man si at det er av forskjellige barn man lærer mest, sier Johnny Gunneng, founding partner i Infotiles AS.

For Infotiles har «Gründere i vekst» vært en viktig døråpner inn i nye markeder, og Gunneng forteller at bedriften har fått nye konkrete prosjekter knyttet både til subsea og tunnelmarkedet som følge om deltakelsen. Den samme opplevelsen har Hilde Svendsen, Key Account Manager i NorthQ Safety.

Vi er takknemlige for muligheten og tar med oss erfaringen som «Gründere i vekst»-programmet har gitt oss. Der en dør lukkes, åpnes en annen sier hun.

Gründere i vekst 2.0

Selv om alle deltakerne har hatt utbytte av programmet har de også vært tydelige i sine tilbakemeldinger på hva som kan forbedres. Blant annet har de spilt inn at det bør utvikles et fastere ramme rundt forberedelser og gjennomføring av møtene, noe som ville ha bidratt til at bedriftene hadde fått et enda bedre utbytte av programmet.

Evalueringene og tilbakemeldingene fra de deltakende bedriftene har vært svært nyttige, og disse tar vi med oss i det videre arbeidet. Vi er alt i gang med å gjøre nødvendige justeringer og tilpasninger basert på tilbakemeldingene vi har fått, og tar sikte på å igangsette «Gründere i vekst 2.0» i januar 2020, sier Helen Roth, daglig leder i Norwegian Tunnel Safety Cluster.

Det vil bli sendt ut mer informasjon om neste runde i vekstprogrammet litt ut på høsten, når rekrutteringen av nye deltakere starter opp.

IoT, sensornettverk og LoRaWAN -  Hvordan skaper dette verdi for kommuner, næringslivet og innbyggerne?

Dette er et opptak av webinaret sendt 4. juni 2020

Read more

Cluster partner invests in member

InfoTiles is the first investment in ProVenture's digital sustainability venture

Read more

Six European cities and regions are looking for AI solutions on mobility and energy to accelerate carbon neutrality

Are you an Artificial Intelligence (AI) supplier? Are you ready for the #AI4Cities challenge?

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.