// This loads the JQuery UI Style Sheet

Meet the Cluster Director

Stig Finnesand heads the Smart City Innovation Cluster, operating in a perfect triangulum between municipalities, academia and the private sector.

Working to create even better cities and communities to live and work in through innovative use of technology puts the Nordic Edge Smart City Innovation Cluster in a perfect position to stimulate cooperation between players from the public sector, the private sector and research institutions, says Director Stig Finnesand.

"We are working within a triangle of unforeseen potential", says Finnesand, who joined the Nordic Edge team in June 2018.

Finnesand came to Nordic Edge from Skagen AS, where he has been a Project Manager for the last six years. In his role there, he implemented new funds, products and IT projects in new markets.  Prior to this, Finnesand worked for Aker Solutions for 12 years as a Business Manager and Department Manager. He is a graduate from BI and holds a Master in Project Management and Business Economics Analysis.

The Smart City Innovation Cluster is the first of its kind in Norway. It was one of the first clusters of the Arena Program, owned and operated jointly by Innovation Norway, The Research Council and Siva, on January 1st , 2018. 

The Cluster has 11 core companies and 50 different partners comprised of co-entrepreneurs, research and education institutions, public authorities and finance actors aiming at creating value and innovation in the companies, while developing qualitative and cost-effective smart city solutions for cities and communities.

No items found.

Smart City World Expo

Vi gjentar suksessen fra i fjor med å invitere klyngemedlemmer og samarbeidspartnere til verdens største messe for smartby.

Read more

Tung satsing på Smartby-utvikling gjennom nytt innovasjonssenter

Smedvig, Sparebank1 SR-bank, Lyse og Stavanger kommune går sammen med internasjonale storaktører for å løfte innovasjons- og omstillingskraften i Rogaland ytterligere ved å skape innovasjonssenteret Nordic Edge Innovation Lab.

Read more

Eksklusiv lansering av nasjonalt smartby-veikart

Design og Arkitektur Norge (DOGA) har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet definert hva smartby er i norsk sammenheng, og laget felles prinsipper og tiltak for hvordan vi skal bruke de muligheter som ligger i ny teknologi for å skape bedre byer og steder for innbyggerne. Resultatet er et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som offentliggjøres for første gang på Arendalsuka.

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.