// This loads the JQuery UI Style Sheet

Eksklusiv lansering av nasjonalt smartby-veikart

Design og Arkitektur Norge (DOGA) har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet definert hva smartby er i norsk sammenheng, og laget felles prinsipper og tiltak for hvordan vi skal bruke de muligheter som ligger i ny teknologi for å skape bedre byer og steder for innbyggerne. Resultatet er et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som offentliggjøres for første gang på Arendalsuka.

Kom og hør ordførere fra ledende smartby-kommuner, samt representanter fra relevante bransjer og sektorer, reflektere over hvordan veikartet kan bidra til samarbeid, innovasjon og verdiskaping – og til å oppnå FNs bærekraftsmål.

  • Når: 14. august kl.10.30-12.30, inkl. lett servering
  • Hvor: Lilandgården, Torvgaten 10, 4836 Arendal
  • Ordstyrer: Bjarne Uldal, Nordic Edge

Program

10.30-10.40 Kaffe og lett servering

10.40-10.50 Velkommen og presentasjon av arbeidet så langt: Malin Kock Hansen, prosjektleder, DOGA

10.50-11.00: Refleksjoner fra Paul Chaffey, statssekretær til Digitaliseringsministeren Hvordan kan veikartet fremme samarbeid, innovasjon og verdiskaping?

11.00-11.25 Lene Conradi, ordfører, Asker kommune, Ida Maria Pinnerød, ordfører, Bodø kommune, Eva Vinje Aurdal, ordfører, Ålesund kommune og leder av fellesnemnden for nye Ålesund og John Peter Hernes, kommunalråd og gruppeleder for Høyre, Stavanger kommune

11.25-11.50 Henrik Finserud, fagleder, avdeling Innsikt og innovasjon, KS, Øystein Åsnes, senior rådgiver, Digital strategi og samordning, Difi, Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for ressursnæringer og miljø, Norges forskningsråd, Sølve Fauskevåg, leder, Smarte samfunn, Innovasjon Norge, Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør, DOGA

11.50-12.15 Annemie Wyckmans, leder for NTNU Smart Sustainable Cities, NTNU, Anders Nohre-Walldén, utviklingssjef, Grønn Byggallianse, Heidi Austlid, administrerende direktør, IKT-Norge, Thomas Berman, daglig leder, SoCentral Bente Skattør, senior rådgiver, IKT og virksomhetsstyring, Oslo politidistrikt

12.15-12.25 Refleksjoner fra Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

12.15-12.25 Kommentarer fra Kari Aina Eik, leder for Organization for International Economic Relations (OiER)

12.25-12.30 Takk og avslutning

Photo by Ryoji Iwata, Unsplash

IoT, sensornettverk og LoRaWAN -  Hvordan skaper dette verdi for kommuner, næringslivet og innbyggerne?

Dette er et opptak av webinaret sendt 4. juni 2020

Read more

Cluster partner invests in member

InfoTiles is the first investment in ProVenture's digital sustainability venture

Read more

Six European cities and regions are looking for AI solutions on mobility and energy to accelerate carbon neutrality

Are you an Artificial Intelligence (AI) supplier? Are you ready for the #AI4Cities challenge?

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.