// This loads the JQuery UI Style Sheet

Workshop: The Explorer

Make the most of Norway's showroom for green and sustainable solutions.

March 12, 2019
12:00 - 15:00
Måltidens Hus, møterom "Hos Ingrid", Richard Johnsens gate 4, Stavanger

This workshop will be held in Norwegian:


Workshop – bli med på landslaget for grønne løsninger

Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Smart Care Cluster og Smart City Innovation Cluster inviterer til informasjonsmøte og workshop om The Explorer i Måltidets Hus, Stavanger. Hit kommer Helene Friis, leder for The Explorer i Innovasjon Norge, for å gå gjennom hva tjenesten er og hvordan din bedrift kan utnytte muligheten den gir.

PROGRAM

12:00–12:30 Registrering og lunsj

12:30 – 13:30 Har din bedrift plass på landslaget for grønne og bærekraftige løsninger?

• Merkevaren Norge – fordeler med å ha en nasjonal merkevare i ryggen

• The Explorer – hva er tjenesten og hvilke muligheter gir den for din bedrift

13:30 – 14:15 Kommunikasjonskurs: Gjør din bedrift attraktiv i et bærekraftperspektiv

• Bedriftscaser – hvem er allerede på The Explorer

• Tips og triks til hvordan du gjør deg selv attraktiv på The Explorer

14:15 – 14:30 Spørsmål og oppsummering

Det blir også satt av tid til spørsmål og veiledning etter møtet for de som ønsker det. Besøk gjerne TheExplorer.no før samlingen, registrer bedriften din og begynn å lage en løsning.

En ekstra god grunn til å møte opp, er at The Explorer snart skal lanseres internasjonalt. Bedrifter som blir en del av The Explorer i disse dager, får dermed en flott mulighet til synlighet i markeder utenfor Norges grenser. Lanseringen skjer under GreenTech Festival i Berlin 23. – 25. mai.

Gratis registrering

Det er enkelt og gratis å registrere seg på The Explorer. Dere får redaksjonell oppfølging av The Explorer-teamet og en proff presentasjon av løsningen deres på The Explorer. Løsningene benytter Team Norway i markedsføring og relevante forretningssammenhenger og arrangementer i inn- og utland. Dette bidrar til synlighet i nye markeder og potensielt økt salg for bedriften deres.

Hvem fra bedriften bør delta?

Daglig leder, salgsansvarlig, markeds- og/eller kommunikasjonsansvarlig.

Arrangementet er gratis

Workshopen arrangeres i samarbeid med Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Innovasjon Norge og Norwegian Innovation Clusters.

More EVENTS

February 19, 2019

Miljøhack 2019

Four cities are challenging the tech industry to come up with environmentally friendly solutions built on open data, LoRaWAN, sensors and prototypes that may create new jobs. Welcome to Miljøhack 2019 - a Hackathon for professionals.

Read more ›

March 5, 2019

Scale up mentor programme

Start-ups are invited to a mentor programme to make the transition to scale up and beyond

Read more ›

See all events
// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.