// This loads the JQuery UI Style Sheet

Webinar: Innovasjonsprosjekter - Hvordan finansierer jeg utviklingen?

Har din bedrift et innovasjonsprosjekt på gang, og bygger dette prosjektet på forskning og utviklingsarbeid? Hvilke ordninger passer da for deg?

April 29, 2020
12:00-13:30
Online

Vårt neste webinar tar utgangspunkt i to ulike finansieringsordninger som bygger på forskning og utvikling. Den første er Forskningsrådets finansiering av Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Disse bygger på prosjekter med omfattende innhold av forskning- og utvikling (FoU). Den andre er Pilot-T, som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Denne ordningen er fokusert på å fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder innen mobilitet.


Onsdag 29. april, kl. 12:00-13.30 inviteres du til webinar for å høre mer om disse ordningene, noe som kan gi inspirasjon til nettopp ditt selskap. 

Hør de følgende personene snakke om de ulike ordningene:

  • Rune Dahl Fitjar snakker innledningsvis om Forskningsrådets finansiering av innovasjonsprosjekter i næringslivet. Han er professor og prorektor for innovasjon ved UiS.
  • Karen Leen J. Hemelsoet forteller hvordan UiS kan bidra. Hun er seniorrådgiver.
  • Nelly Karimi vil snakke om InGenious hvor studentoppgaver bygger på utfordringer fra næringslivet. Karimi er fasilitator for denne ordningen.
  • I tillegg vil Anders Riel Müller snakke om forskningsnettverket for smartby som han leder på UiS. 
  • Deretter tar Innovasjon Norge og Forskningsrådet ordet for å snakke om Pilot-T. Til denne sesjonen kommer Tor Mühlbradt og Mette Brest Jonassen fra de to respektive organisasjonene.

Trygve A. Meyer fra Nordic Edge er ordstyrer.

Velkommen til Webinar!

Klikk på påmeldingsknappen ved møtestart for å delta.


In co-operation with:

More EVENTS

June 11, 2020

Pitch. Få en komplett verktøykasse!

I serien GiV 2.0 webinarer vil Sean Paul Sanor i dette gi oss en komplett verktøykasse for en god pitch.

Read more ›

See all events
// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.