// This loads the JQuery UI Style Sheet

Har du en bærekraftsprofil? Hvis ikke bør du begynne å bygge den nå!

Vi gir deg innsikt i hvor du kan starte for å ta miljø og bærekraft på alvor, og hvordan dette kan bli en integrert del av din bedriftshverdag.

January 30, 2020
11.30 - 14.30
Måltidets Hus, Møterom "Hos Ingrid"

Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre bærekraftig utvikling innen tre sentrale områder; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker.  Men hvordan kan jeg og min bedrift være med å jobbe mot dette målet? Stadig flere virksomheter velger for eksempel å bli med i en miljøsertifiseringsordning, men hva betyr det egentlig? Er det noe for oss, og hvilken sertifisering skal vi i så fall gå for? Og hvordan skal vi jobbe strukturert med dette i vår arbeidshverdag?

I dette seminaret skal vi prøve å gi innsikt i tematikken og en innledende guide gjennom sertifiseringsjungelen.

(Lunsj 11.30 - 12.00, oppstart seminar kl. 12)

Foreløpig agenda:

Innledning og Velkommen

Hvorfor og hvordan bør man jobbe med bærekraft.

  • v/ Trygve Meyer, Head of Sustainability at Nordic Edge  

Finn frem i sertifiseringsjungelen!

  • v/ DNV GL  

Sertifisering og bærekraftsmål i praksis - hvordan jobbe strukturert med dette i din bedrift

  • v/ Qualisoft

Seminaret er et samarbeid mellom klyngene Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Norwegian Tunnel Safety Cluster, Norwegian Energy Solutions og Stiim Aqua Cluster.

Deltakelse er gratis og åpent for alle.


Påmelding bærekraftsseminar.
In co-operation with:

More EVENTS

February 13, 2020

Sosialt arrangement: Gjør et dumt bygg smart

Bli med å sette ditt preg på INNOASIS

Read more ›

March 15, 2020

Nordic Edge USA @ SXSW

Nordic Innovation House, Nordic Edge & NordicLA are hosting an event at SXSW 2020 about mobility and smart cities.

Read more ›

See all events
// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.