// This loads the JQuery UI Style Sheet

Dialogmøte Vannbuss: Industriell utvikling og skalering av løsninger

Vi opplever stor nasjonal interesse for elektriske selvkjørende båter etter vannbusseminarene i Stavanger og Tønsberg tidligere i år. Nå fortsetter vi med et dialogmøte i Haugesund. Denne gang er temaet Industriell utvikling og skalering av løsninger.

December 5, 2019
10.30 – 14.30
Haugesund Rådhus, Rådhusgata 66, 5528 Haugesund

Utviklingen av utslippsfrie og autonome løsninger for mobilitet pågår med stor kraft både i Norge og utenlands. Dette er en utvikling som gir norske aktører en betydelig og unik mulighet til ny næringsutvikling og internasjonal eksport.

Interessen for “vannbusser” er stor mange steder i Norge, og vi ser behov for å samle våre krefter slik at vi kan stå enda sterkere i den internasjonale konkurransen. Sammen kan vi være med å konkurrere på verdensmarkedet, mens enkeltvis vil hvert enkelt prosjekt være for lite for å utløse industri i en større skala.

Sammen med SAMS Autonomous Mobility, og NCE Maritime Cleantech har vi i Nordic Edge Smartbyklyngenblitt enige om å løfte dette opp i et nasjonalt samarbeidsprosjekt. I denne forbindelse ønsker vi å holde et dialogmøte for å starte koordineringen mellom de enkelte «vannbuss-prosjektene» som kan bidra til økt suksess-sannsynlighet for det enkelte prosjekt og for en betydelig norsk næringsutvikling. Per i dag er det identifisert minst 16 prosjekter/initiativer som vurderer eller planlegger etablering av vannbuss for å løse mobilitetsutfordringer.

Haugesund kommune v/ordfører Arne Christian Mohn er vertskap for dialogmøtet. Formålet med møtet er å se på muligheten for å formalisere et samarbeid mellom aktørene. Seminaret vil derfor involvere inviterte deltagere fra hele verdikjeden, inkludert:

  • Bestillere av transporttjenester
  • Operatører og transportører
  • Båtprodusenter
  • Leverandører til maritim industri
  • Leverandører av autonome systemer
  • Myndigheter, etater og klasseselskaper
  • Forskningsmiljøer og akademia


Agenda

10:00 Regstrering og kaffe

10:30 Velkommen og introduksjon – Arne-Christian Mohn, ordfører Haugesund kommune

10:40 Muligheter for norsk næringsutvikling – Torun Degnes, daglig leder SAMS

10:50 Hva skjer i Norge og i verden – Jon Ulvensøen, prosjektleiar Universitetet i Sørøst-Norge

11:05 Forutsetninger for industriell utvikling, produksjon og internasjonale leveranser – korte innlegg og panel

11:45 Lunsj      

12:15 Utfordringer knyttet til reguleringer, standardiseringer, tillatelser og sertifiseringer for autonom drift – korte innlegg

12:45 Aktuelle forretningsmodeller for utvikling, anskaffelse og drift av “vannbusser” – panel

13:15 Presentasjon av skisse til nasjonal samarbeidsplattform

13:30 Hvordan kan vi oppnå en større grad av samarbeid prosjektene imellom for å oppnå en større grad av industrialisering? Gruppearbeid og oppsummering

14:15 Avsluttende diskusjon og oppsummering fra møtet – hva er veien videre?

14:30 Møte slutt

In co-operation with:
No items found.

More EVENTS

June 4, 2020

IoT, sensornettverk og LoRaWAN -  Hvordan skaper dette verdi for kommuner, næringslivet og innbyggerne?

Velkommen til Stavanger Smart Region snakker om sensornettverk, et webinar i smartby-møteserien.

Read more ›

June 11, 2020

Pitch. Få en komplett verktøykasse!

I serien GiV 2.0 webinarer vil Sean Paul Sanor i dette gi oss en komplett verktøykasse for en god pitch.

Read more ›

See all events
// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.