// This loads the JQuery UI Style Sheet

Smart City World Expo

Utvid nettverket og finn nye samarbeidspartnere på verdens største smartbykonferanse- og utstilling.

November 19, 2019
Barcelona, Spania

Vi gjentar suksessen fra i fjor med å invitere klyngemedlemmer og samarbeidspartnere til verdens største messe for smartby i Barcelona 19-21 november.

En større delegasjon fra regionen kommer til å reise ned sammen. Dette byr på muligheter for å bygge relasjoner, både regionalt og internasjonalt.

Delegasjonsreisen inneholder faglig program, omvisninger, bedriftsbesøk, hotell og sosialt opplegg.

Stavangerregionen vil også ha en fellesstand på den Nordiske paviljongen. Det er enda muligheter for bedrifter å melde inn ønske om en pitch under «Meet the Nordic Companies» (1-2 min) om dere gir beskjed til prosjektleder Anita Iren Skjølingstad snarest.

Hva er det?

Selve messen i Barcelona kan skilte med 1000 utstillere, de nyeste smartbyløsningene, og over 25.000 besøkende. Dette gir muligheter og nye forretningsforbindelser for de fleste. Smartbymessen er et svært viktig møtepunkt for dere med interesse for smartby og ønsker nye relasjoner på alt fra teknologibransjer, gründere, og politiske beslutningstakere.

I hele verden står vi ovenfor de samme utfordringene. Befolkningsvekst, folkemasser som forflytter seg, og byer som blir større og tettere. Trafikkbelastningen endrer seg, byer sliter med forurensning og problemer knyttet til bolig, utdanning og helse. Ikke minst er kraftige klimaendringer og jordens begrensede ressurser en felles utfordring. Smart City Expo i Barcelona handler nettopp om disse utfordringene, om å skape bedre globale samarbeid, samtidig som det gir store muligheter for innovativt næringsliv.

 

Siste påmeldingsfrist 25. oktober.

In co-operation with:

More EVENTS

See all events
// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.