// This loads the JQuery UI Style Sheet

The official smart city cluster

Joining forces to create better, more sustainable cities and communities for people to live and work.

Nordic Edge Smart City Innovation Cluster is the official Norwegian innovation cluster on smarter cities and communities. The cluster aims to be a driving force behind smart city development and become the leading player in the Nordic region by 2021.

The Stavanger region was an early adopter of fiber networks. The infrastructure that was established when utility company Lyse built its extensive fiber network, has served as a backbone for Stavanger’s position as a Smart City and for the Nordic Edge Smart City Innovation Cluster.

The Nordic Edge Smart City Innovation Cluster aims to promote and support research, innovation and development of smart cities and communities, using technology and data to deliver a better quality of life.

Through the Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, we will put the Nordics on the map asa vibrant and vital region.

Ny leveringsfrist for Innovasjonskonkurransen

Grunnet situasjonen rundt korona, utsettes innleveringfristen for den åpne innovasjonskonkurransen til den 31. mai 2020.

Read more

Opptak av webinar: Hack the crisis – hvordan raskt snu seg, se nye muligheter og gripe de?

Innovasjon Norge Rogaland guider oss gjennom statlige tiltakspakker. Oslo Business Region, InfoTiles og Boost.ai forteller om hvordan de har kastet seg rundt og fått det travelt i disse tider.

Read more

Opptak av webinar: Topp 5 tips for å navigere i koronaens tid

Verden og hverdagene vår har endret seg på rekord tid. Overskriftene er mange, rådene hagler. Hvordan skal små og mellomstore bedrifter forholde seg til den pågående økonomiske krisen som følge av korona.

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.