// This loads the JQuery UI Style Sheet

The official smart city cluster

Joining forces to create better, more sustainable cities and communities for people to live and work.

Nordic Edge Smart City Innovation Cluster is the official Norwegian innovation cluster on smarter cities and communities. The cluster aims to be a driving force behind smart city development and become the leading player in the Nordic region by 2021.

The Stavanger region was an early adopter of fiber networks. The infrastructure that was established when utility company Lyse built its extensive fiber network, has served as a backbone for Stavanger’s position as a Smart City and for the Nordic Edge Smart City Innovation Cluster.

The Nordic Edge Smart City Innovation Cluster aims to promote and support research, innovation and development of smart cities and communities, using technology and data to deliver a better quality of life.

Through the Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, we will put the Nordics on the map asa vibrant and vital region.

SPIR-prisen jakter de beste grønne løsningene

Nominasjonsrunden for SPIR 2020 er åpnet

Read more

Kan din bedrift løse Utsira og Krødsherad sine utfordringer?

DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterer til en åpen innovasjonskonkurranse med formålet å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

Read more

International Study: how do you feel about Smart City Technologies?

BI Norwegian Business School is running a large-scale international survey on perceptions of Smart City Technologies. Please take a few minutes to say how you feel.

Read more

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.