// This loads the JQuery UI Style Sheet

THE OFFICIAL NORWEGIAN SMART CITY INNOVATION CLUSTER

Developing smart cities by and for people

Learn more

Kan din bedrift løse Utsira og Krødsherad sine utfordringer?

DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterer til en åpen innovasjonskonkurranse med formålet å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter.

Read more

News

Does your company have the solution we seek?

Cities have defined what they main issues are with regards to developing smart and sustainable societies. Now the question is which companies have the solutions they are looking for.

Read more

Agile Piloting

Are you a start-up interesting in testing your solutions in a real-life environment? We have a proposal:

Read more

Are you a DIY innovator?

We are looking for innovators who have gone under the radar. People with interesting ideas with the potential to make every day life easier.

Read more

EVENTS

January 30, 2020

Har du en bærekraftsprofil? Hvis ikke bør du begynne å bygge den nå!

Vi gir deg innsikt i hvor du kan starte for å ta miljø og bærekraft på alvor, og hvordan dette kan bli en integrert del av din bedriftshverdag.

Read more ›

February 13, 2020

Sosialt arrangement: Gjør et dumt bygg smart

Bli med å sette ditt preg på INNOASIS

Read more ›

See all events

GET CLUSTER updates

Subscribe to our newsletter and receive frequent newsletters. We will not share your email adress and you can opt out at any time.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong.

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.