// This loads the JQuery UI Style Sheet

THE OFFICIAL NORWEGIAN SMART CITY INNOVATION CLUSTER

Developing smart cities by and for people

Learn more

What's in the building

In addition to excellent co-working spaces, Innoasis offers facilities for prototyping, testing and concept development.

Read more

News

Tung satsing på Smartby-utvikling gjennom nytt innovasjonssenter

Smedvig, Sparebank1 SR-bank, Lyse og Stavanger kommune går sammen med internasjonale storaktører for å løfte innovasjons- og omstillingskraften i Rogaland ytterligere ved å skape innovasjonssenteret Nordic Edge Innovation Lab.

Read more

Eksklusiv lansering av nasjonalt smartby-veikart

Design og Arkitektur Norge (DOGA) har i samarbeid med Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele landet definert hva smartby er i norsk sammenheng, og laget felles prinsipper og tiltak for hvordan vi skal bruke de muligheter som ligger i ny teknologi for å skape bedre byer og steder for innbyggerne. Resultatet er et nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn, som offentliggjøres for første gang på Arendalsuka.

Read more

Gründere i vekst har vært en døråpner

Gründere i vekst vært en viktig døråpner inn i nye markeder, for etablering av nye prosjekter.

Read more

EVENTS

November 19, 2019

Smart City World Expo

Utvid nettverket og finn nye samarbeidspartnere på verdens største smartbykonferanse- og utstilling.

Read more ›

See all events

GET CLUSTER updates

Subscribe to our newsletter and receive frequent newsletters. We will not share your email adress and you can opt out at any time.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong.

// This loads the JQuery UI Javascript file. Note it's 1.11.2. A newer will most likely be available.